Fotokonkurrence

MARSTAL FYLDTE 500 ÅR i 2014

Fotokonkurrence i anledning af Marstals 500-års byjubilæum


Konkurrenceregler


Arrangør: Jubilæumskomiteen i samarbejde med Ærø Fotoklub.


Kategorier/Tema / Motivvalg


1. Marstals ånd og sjæl

2. Marstallerne

3. Arkitekturen, gaderne, årstiderne

4. Havet, havnen, vandet

5. Frit emne og frit billedformat


Billederne

Hver konkurrencedeltager kan deltage med max. 4 billeder trykt på papir i farve og/eller sort/hvid i højeste opløsning.

Der er frit for valg af kategorier, men som nævnt kun med i alt 4 billeder.

Billedformat i kategori 1 – 4: Mindst 21 x 29,7 cm (A4) og max 29,7 x 42 cm (A3).

Billedformat i kategori 5: Frit størrelsesvalg.

Billederne opklæbes på stift karton (1,5 mm) eller indsættes i passepartout.

Billederne forsynes på bagsiden med en mærkat med angivelse af:

Kategori, billedtitel, deltagernavn, adresse og telefonnummer.


Varighed

Fotokonkurrencen forløber indtil d. 1. september 2014.


Aflevering af billeder

Afleveringsfristen for billeder er d.  1. september 2014.


Billederne afleveres på Marstal Søfartsmuseum i en lukket kuvert mærket" Fotokonkurrence".


Bedømmelse, præmiering og udstilling

De indleverede billeder gennemgås og bedømmes af et dommerpanel, som udvælger de 25 bedste af samtlige billeder til udstilling og heraf de tre bedste billeder i hver kategori til præmiering, samt en præmie til udstillingens bedste billede. Resultatet af fotokonkurrencen offentliggøres mandag d. 13. oktober 2014 kl. 16.00 i Den Gamle Toldbod i Havnegade.


Præmier


I hver kategori:         1. præmie 3 fl. Vin

2. præmie 2 fl. Vin

3. præmie 1 fl. Vin


Udstillingens bedste billede:

1 Gavekort på 1000 kr. fra Marstal Handelsstandsforening.


Udstilling


De udvalgte billeder udstilles på Marstal Søfartsmuseum (Den Gamle Toldbod i Havnegade) fra uge 42 og året 2014 ud.


Billeder som har været udstillet, kan afhentes på Søfartsmuseet primo januar 2015.


Billeder som ikke udstilles kan afhentes efter d. 20. oktober 2014.

Copyright 2013 © All Rights Reserved MMF                                                                                        Hjemmesiden er opdateret den 31. januar 2015