Faneborg

MARSTAL FYLDTE 500 ÅR i 2014


Faneborg ved Regentparrets ankomst fredag den 20. juni 2014 på Marstal Havn.

Modtagelse af Regentparret.

Regentparret ankommer om bord på Kongeskibet Dannebrog og bliver modtaget på Havnepladsen af Statsforvaltningsdirektør Helle Haxgart og hr. Peter Haxgart, der udbringer et nifoldigt leve.

Søværnets Tamburkorps spiller Kong Christian.

Borgmester Jørgen Otto Jørgensen og fru Lis Jørgensen samt modtagelseskomiteen præsenteres.

Herefter hilser Regentparret på de fremmødte, Tamburkorpset og Fane- og flagborgen, med de 22 faner og flag.

Fane- og flagborgen er repræsenteret ved nedendnævnte foreninger fra øen. Disse er nævnt i den rækkeorden, som de stilles op i, da Regentparret kommer ad søvejen.


1. Kongelig indviet Fane m/kommando (Totalforsvarsregionen Fyn, Syd- og Sønderjylland)

2. Hjemmeværn Ærø

3. Marstal Marineforening

4. Ærøskøbing Marineforening

5. Ærø Garderforening af 1920

6. KFUM Spejderne

7. Marstal Fiskeriforening

8. Marstal Håndværker- og Industriforening

9. Søby Fiskeriforening

10. Marstal Navigatørforening

11. Marstal Skipperforening af 1888

12. Ærøskøbing Skipperforening

13. Kvik Søby Boldklub

14. Marstal Idrætsforening - MIF

15. Ommel Boldklub - OB

16. Rise Skytte- og Idrætsforening - RSI

17. Ærøskøbing Idræts Klub - ÆIK

18. Marstal Borgerlige Skyttelaug

19. Marstal Pensionistforening

20. Ærøforeningen

21. Ærø Folkedansere

22. Ærø Rideklub


Hver forening møder med deres respektive fane og flag, og må stille med 2 personer (inkl. fanebærer)


Følgende program gælder for Faneborgen:


Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-19.00

Alle fanebærer møder ved Havnekontoret på Marstal Havn, og der bliver givet en kort instruktion om placering af faneborgen, samt hvorledes der skal hilses med fanen.

 

Marstal Marineforening v/Hans-Erik Grabow,

Ærø Kommune v/Ansvarlig Koordinator Anne Bille

Ærø Kommune Park og Vej v/Kurt Nørmark


Fredag den 20. juni 2014 kl. 09.15-10.25

Faneborgen skal være mødt og klar til opstilling.

De sidste instrukser mm. gives inden kongeskibet anløber havnen.

Totalforsvareregionen v/Major Ulrich Erhardtsen

Copyright 2013 © All Rights Reserved MMF                                                                                        Hjemmesiden er opdateret den 31. januar 2015