Kongeligt besøg

MARSTAL FYLDTE 500 ÅR i 2014


Regentparret gæster Ærø den 20. juni 2014 for at markere Marstals 500-års byjubilæum.


Regentparrets besøg på Ærø, som en del af ette års sommertogt, bliver højdepunktet i festligholdelsen af 500-årets for Skipperbyen Marstal. Byen med den nok stærkeste maritime historie i Kongeriget.


Når Kongeskibet Dannebrog den 20. juni lægger til i Marstal Havn vil Havnepladsen være fyldt med glade og forventningsfulde børn, unge og ældre med dannebrogsflag. Luften vil genlyde af et nifoldigt leve og Søværnets Tamburkorps vil spille.

Marstal vil være et malerisk skue med flag og faner, hvor end man kigger hen.


I behørig afstand venter den kongelige karet med et firspand af hvide Kladruberheste fra de kongelige stalde klar til at køre Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen rundt i jubilæumsbyen Marstal.


Dette er startskuddet til en lang og begivenhedsrig dag, hvor Regentparret skal besøge Ærø i anledning af Marstals 500 års byjubilæum.Program for Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens besøg:


Kl. 10.00 Kongeskibet Dannebrog anløber Marstal Havn.

Modtagelse af Regentparret.

Regentparret ankommer om bord på Kongeskibet Dannebrog og bliver modtaget på Havnepladsen af Statsforvaltningsdirektør Helle Haxgart og hr. Peter Haxgart, der udbringer et nifoldigt leve.

Søværnets Tamburkorps spiller Kong Christian.

Borgmester Jørgen Otto Jørgensen og fru Lis Jørgensen samt modtagelseskomiteen præsenteres.

Herefter hilser Regentparret på de fremmødte, Tamburkorpset og Fane- og flagborgen, med de 22 faner og flag.Kl. 10.25 Regentparret og borgmesterparret kører i karet til Ærø Kommunes officielle modtagelse på Marstal Navigationsskole.

Efter modtagelsen på havnen kører Regentparret og Borgmesterparret i den kongelige karet gennem Marstals små og historiske gader til kommunens officielle modtagelse, der i dagens anledning er henlagt til Marstal Navigationsskole. Undervejs høres lyden af klokkespil fra Marstal kirke.

Rute: Havnepladsen, Kongensgade, Kirkestræde, Markgade, Reberbanen, Ellenet.


Kl. 10.40 Ærø Kommunes officiel modtagelse på Marstal Navigationsskole.

Borgmester Jørgen Otto Jørgensen byder Regentparret officielt velkommen til Ærø, og holder velkomsttale for Regentparret og jubilæumstale for Marstal by.

Regentparret vil få overrakt kommunens gave og vil få lejlighed til at hilse på kommunalbestyrelsens medlemmer og øens tidligere borgmestre.

Rammerne for modtagelsen er perfekte. Marstal Navigationsskole har igennem 150 år uddannet navigatører til den danske handelsflåde og er internationalt anerkendt i maritime kredse. Navigationsskolen har en meget væsentlig betydning for lokalsamfundet, både som større arbejdsplads og som fødekilde til bosætning af navigatører. Marstal Navigationsskole er selve hjertet i Marstals nutidige og stadig meget levende søfartskultur.


Kl. 11.25 Regentparret og borgmesterparret kører i karet til Marstal Søfartsmuseum.

Rute: Ellenet, Vestergade, Peder Skramsgade, Hvidtfeldtsgade, Gasværksvej, Søndergade, P.M. Gang, Snaregade, Havnegade til hjørnet af Strandstræde.


Kl. 11.30 – 11.45 Søværnets Tamburkorps spiller på Eriksens Plads.

Forinden er Tamburkorpset marcheret fra Havnepladsen til Eriksens Plads (ca. kl. 10.30)


Kl. 11.40 Besøg på Marstal Søfartsmuseum.

Regentparret og Borgmesterparret ankommer i den kongelige karet til Marstal Søfartsmuseum og passerer Eriksens Plads, hvor Søværnets Tamburkorps giver koncert for den ventende befolkning.

På Marstal Søfartsmuseum får Regentparret en levende introduktion til Carl Rasmussens malerier, herunder Grønlandsmalerier, og til særudstillingen for Marstals 500 års jubilæum.

Marstal Søfartsmuseum er en selvejende institution fra 1929. Museet er vokset støt gennem årene og råder i dag over fire bygninger med mere end 30 udstillingslokaler, hvor søfarten er rigt repræ-senteret. Her er verden gennem tiden kommet til Marstal i form af skrumpehoveder (kendt fra Carsten Jensens roman ”Vi, de druknede”), flaskeskibe og skibsmodeller. Ikke en eneste cm2 er ledig.

Hele museet er en skattekiste af vidnesbyrd om dansk søfartshistorie.


Kl. 12.15 Indvielse af Eriksens Plads

Fra Eriksens Plads vil Regentparret have et direkte vue til den nyrestaurerede Marstalskonnert Bonavista – en af Marstalflådens talrige Newfoundlandsfarere - der i et samarbejde med Nationalmuseet blev håndrestaureret (2008-2012) og søsat i 2012 under stor folke- og mediebevågenhed. Eriksens Plads er blevet restaureret og forvandlet til et oplevelsesprojekt og søfartshistorisk centrum. Restaureringen, der er et millionprojekt, er foregået med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, EU og Ærø Kommune.

Projektet bliver officielt indviet på dagen af direktør Henrik Tvarnø fra A.P. Møller Fonden.

Marstal Småborgerlige Sangforening synger og Søværnets Tamburkorps spiller.


Kl. 12.35 Regentparret kører i bil til herregården Søbygaard.

Rute: Prinsebroen, Havnegade, Østersøvej, Egehovedvej, Reberbanen, Landevejen via St. Rise

til Søbygård med indkørsel fra Søbygårdsvej


Kl. 13.00 Ærø Kommunes officielle frokost på herregården Søbygaard

Ærø Kommunes officielle frokost bliver indtaget i de smukke rammer på Søbygaard, hvor Ærøs historie som del af hertugdømmerne for en stund vil komme i fokus.


Søbygaard er et lille jagtslot med tilhørende avlsbygninger opført af Hertug Hans den Yngre i 1580, og anlagt med hovedbygning og avlsbygninger på hver sin ø, omkranset af en imponerende stensætning.

Gennem de seneste 20 år har Søbygaard gennemgået en storstilet restaurering ved hjælp af midler fra private og offentlige fonde. Herunder bl.a. fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, ligesom Kulturstyrel-sen har støttet restaureringen.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er protektor for Søbygaard.


Restaureringsarbejdet er ved at være ved vejs ende, og der er taget fat på omgivelserne; bl.a. er der gang i processen med at få vand i voldgraven igen.H.M. Dronningens program:


Kl. 14.25 H.M. Dronningen kører i bil til ”Den gamle Købmandsgaard”, Ærøskøbing.

Rute: Landevejen over Olde Mølle til Ærøskøbing, Vesterbro, Vestergade, Søndergade, Torvet.


Kl. 14.30 – 15.05 Søværnets Tamburkorps spiller på Ærøskøbing Torv.


Kl. 14.40 H.M. Dronningen besøger ”Den gamle Købmandsgaard”

Dronningen ankommer i bil til Ærøskøbing Torv, hvor Søværnets Tamburkorps giver koncert for den ventende befolkning.

På Torvet ligger ”Den gamle Købmandsgaard”, der drives af en lokal forening, der har fællesskabet og frivilligheden som omdrejningspunkt.

Ejendommen består af tre dele

1) Den tidligere private bolig, der udlejes til private iværksættere,

2) de bagvedliggende bevaringsværdige bygninger, der forsøges istandsat ved hjælp af tilskud fra private og offentlige fonde, så bygningerne kan måle sig med den smukke gamle købstad, der har modtaget Europa-Nostra prisen for at være enestående velbevaret, og

3) den gamle købmandsbutik, der i dag er omdannet til indendørs marked for lokalt producerede fødevarer.


Lokale kræfter arbejder på at udvide konceptet med inhouse produktion af bl.a. ærøsk cider, whisky og honning.


Dronningen besøger butikken med lokale fødevarer og hører samtidig om de fremtidige planer for restaurering og benyttelse af ejendommen.


Kl. 15.05 H.M. Dronningen kører i bil til jubilæumsgudstjeneste i Marstal Kirke

Rute: Søndergade, Vestergade, Vesterbro, Landevejen via Ll. Rise til Marstal, Reberbanen, Vestergade, Kongensgade.H.K.H. Prinsgemalens program:


Kl. 14.25 H.K.H. Prinsgemalen kører i bil til Øhavets Restaureringscenter - Det gamle Værft, Ærøskøbing.

Rute: Landevejen over Olde Mølle til Ærøskøbing, Havnen.


Kl. 14.40 H.K.H. Prinsgemalen besøger  ”Øhavets Restaureringscenter – Det Gamle Værft”.

Prinsgemalen ankommer i bil til ”Øhavets Restaureringscenter – Det Gamle Værft”.

Restaureringscenteret blev til på basis af et ønske om at genoplive bygge- og reparationshånd-værkene omkring en vigtig del af den flydende kulturarv – de nittede jernskibe.

Bag projektet står Udviklingsfonden, der er en almennyttig nonprofit-fond med fokus på bogligt svage unge og folk, der har svært ved at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er disse grup-per, der til daglig skaber mening i projektet.

Prinsgemalen får bl.a. lejlighed til at prøve nogle af de gamle teknikker.


Kl. 15.05 H.K.H. Prinsgemalen kører i bil til jubilæumsgudstjeneste i Marstal Kirke.

Rute:Havnen, Vestre Alle, Landevejen via Ll. Rise til Marstal, Reberbanen, Vestergade, Kongensgade.Program for H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen:


Kl. 15.30 Jubilæumsgudstjeneste i Marstal Kirke.

Marstal Kirke danner rammen om jubilæumsgudstjeneste for Marstals 500-års byjubilæum.


Marstal Kirke (opført 1738) udmærker sig ved at have ikke blot ét - men 7 skibe hængende under loftshvælvet. Disse skibe illustrerer byens tilknytning til havet og søfartens udvikling fra 1700-tallets jagt til moderne tid. Kirkerummet bærer tydeligt præg af Marstals maritime kulturarv; de blå bænke symboliserer tilknytningen til havet og evigheden – og altertavlen er malet af marine- og grønlandsmaler Carl Rasmussen i 1881 og forestiller Jesus, der stilner stormen på Genesaret Sø.


Inden jubilæumsgudstjenesten overværer Regentparret, at Ærø Kommune lægger en krans ved mindepladen for de marstalske søfolk, der omkom i de to verdenskrige. Kranselægningen akkompagneres af en trompetsolo ved Søværnets Tamburkorps.


Som en del af jubilæumsgudtjenesten er der korsang og orgelspil.


Efter jubilæumsgudstjenesten forlader Regentparret Marstal kirke og kører i bil tilbage til Kongeskibet Dannebrog. Dette sker ved lyden af klokkespil fra kirketårnet, der kan høres i hele Marstal by og omegn.


Bemærk: Man skal have adgangsbrev, der skal medbringes ved jubilæumsgudstjenesten, sammen med legitimation.


Kl. 16.00 Klokkespil medens Regentparret forlader kirken og kører til Kongeskibet Dannebrog.

Rute: Kongensgade, Havnepladsen.


Kl. 18.00 Reception på Kongeskibet.

En lang og begivenhedsrig dag slutter af med en reception på Kongeskibet Dannebrog for indbudte gæster.

Gæsterne går ombord fra kl. 17.30.Kl. 19.30 Kongeskibet Dannebrog sejler fra Marstal

Ø-havskoret og Marstal Småborgerlige Sangforening synger på havnen fra kl. ca. 19.00Copyright 2013 © All Rights Reserved MMF                                                                                        Hjemmesiden er opdateret den 31. januar 2015