Komitéen

MARSTAL FYLDTE 500 ÅR i 2014

Marstal har i 2014  jubilæum som 500-årigt bysamfund og blandt byens foreninger/organisationer er der nedsat en Jubilæumskomitéen. Den overordnede tovholder i komitéen er Marstal Søfartsmuseum og det er også på museet komitéens hovedkontor er.


De foreninger og organisationer som er med i komitéen, er nævnt nedenfor i alfabetisk  rækkefølge.Forening/Organisation                                   Repræsenteret ved:

Marinehjemmeværnet Ærø                            Lasse Jacobsen

Maritimt Center Ærø                                       Christian Albertsen / Maja Kjær

Marstal Fiskeriforening                                   Steen Jensen

Marstal Handelsforening                                Heidi Grube

Marstal Havn                                                     Torben Lundemann Frederiksen

Marstal Idrætsforening                                    Lennart Mogensen / Gitte Brygger

Marstal Kajak Klub                                           Susanne Grube

Marstal Marineforening                                  Hans-Erik Grabow

Marstal Navigationsskole                                Søren Vestergaard R.

Marstal Sejlklub                                                Michael Hansen

Marstal Skipperforening af 1888                   Ole Skærning

Marstal Søfartsmuseum                                  Erik Kromann / Henning Terkelsen / Karsten Hermansen

Ærø Menighedsråd                                           Kirsten Svane

Ærø Rotary Klub                                               Flemming Rasmussen

Ærø Turist og Erhvervsforening                    Carl Jørgen Heide


Copyright 2013 © All Rights Reserved MMF                                                                                        Hjemmesiden er opdateret den 31. januar 2015